Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości w wierze. W tym sakramencie udziela nam Chrystus swego "Pocieszyciela", Ducha Świętego, który jest również Duchem Prawdy i Miłości. Dlatego pisze apostoł Paweł: "Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy" (Rz 8,9).

Sobór Watykański Drugi poucza nas, że bierzmowani "ściślej wiążą się z Kościołem"; dlatego też "jeszcze mocniej związani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, art. 11).

 

Kto może przyjąć Sakrament Bierzmowania?

Osoba ochrzczona, która odbyła właściwe przygotowanie. Deklaracja przystąpienia do przygotowania do sakramentu.
Obecnie w naszej diecezji zasadniczo udzielać się będzie tego sakramentu uczniom 2 klasy szkoły ponadpodstawowej.

 

Kto udziela Sakramentu Bierzmowania?

Bierzmowania udziela zasadniczo ks. Biskup, który może upoważnić któregoś z kapłanów, by mu w tym pomógł.

 

Kto może być świadkiem Sakramentu Bierzmowania?

Zaleca się, by ktoś z rodziców chrzestnych pełnił obowiązki świadka przy bierzmowaniu. Także inny katolik może to uczynić.

 

W której części Mszy św. ks. Biskup udziela Sakramentu Bierzmowania?

Bierzmowanie odbywa się podczas Mszy Świętej. Najważniejszy moment udzielenia sakramentu to modlitwa ks. Biskupa z wyciągniętymi rękami za osoby, które będzie bierzmował. Kandydaci pojedynczo podchodzą do ks. Biskupa i wymieniają swoje imię. Ks. Biskup kreśli olejem Krzyżma znak krzyża na czole - to także należy do znaku sakramentalnego - i wymawia przy tym słowa:

 

(imię), PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany odpowiada: AMEN.

Ks. Biskup dodaje: POKÓJ Z TOBĄ.

Bierzmowany: I Z DUCHEM TWOIM.

 

Po tych obrzędach jest dalej sprawowana Msza Święta.

 

 

Wolności 446, 41-806 Zabrze

 

Tel.: (0-32) 271-04-65 wew. 67

Fax: (0-32) 271-04-65 wew. 70

 

sf_zabrze@kuria.gliwice.pl

W niedzielę

700

830

945

1100

1215

1800

 

W tygodniu

630 715 i 1800

 w czwartek 1700

w poniedziałki w kaplicy przy ul. Rolnika

800

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 800 - 1200

Wtorek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Środa: 900 - 1200

Czwartek: 900 - 1200

Piątek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Wydarzenia

Brak wydarzeń