Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK 05. 02. 2024. wspomnienie św. Agaty

7:00 Do Mił. Boż. za zm. mamę Ritę, teściową Bogusławę, szwagra Pawła, babcie, dziadków z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:00 W kaplicy: Do Mił. Boż. za zm. tatę Jana Kopka w I r. śmierci, mamę Stefanię, braci Józefa i Jana prosząc o łaskę nieba i szczęśliwą wieczność.

18:00 Msza św. w intencji osób uzależnionych o siły do walki z nałogiem.

WTOREK 06. 02. 2024. wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy

7:00 Do Mił. Boż. za dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o odpuszczenie kar i dostąpienie chwały wiecznej z Bogiem w niebie.

18:00 Do Mił. Boż. za zm. mamę Halinę w XXII r. śmierci, jej męża Józefa, zm. z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

ŚRODA 07. 02. 2024.

7:00 Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Czesława Tolarczyk w 81 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

18:00 Do Mił. Boż. za zm. Mirosława Majka w I r. śmierci, zm. rodziców Zofię i Stanisława prosząc o szczęśliwą wieczność.

CZWARTEK 08. 02. 2024.

7:00 Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Andrzeja Zawadzkiego z okazji urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

17:00 Do Mił. Boż. za zm. Mirosława Kupis w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

PIĄTEK 09. 02. 2024.

7:00 Do Boż. Opatrzn. i Matki Bożej z gorącym podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie w pewnej intencji.

18:00 Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Jana Oleszko prosząc o szczęśliwą wieczność.

SOBOTA 10. 02. 2024. wspomnienie św. Scholastyki

7:00 Do Mił. Boż. za zm. Grażynę Adamczak (w dniu urodzin) prosząc o szczęśliwą wieczność.

17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do Sakramentu Pojednania.

18:00 Do Mił. Boż. za zm. Antoninę Kania w II r. śmierci, zm. z rodziny Kaniów i Bączkowskich prosząc o szczęśliwą wieczność.

NIEDZIELA 11. 02. 2024. VI Niedziela Zwykła

7:00 Do Boż. Opatrzn. dziękując za otrzymane łaski, błog. Boże z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Bernadety oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

8:30 Do Mił. Boż. za zm. Mirosława Kupis w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

9:45 Suma: Do Mił. Boż. za zm. Zofię Dudka w IV r. śmierci, Mieczysława Dudka, zm. z rodzin Dudka i Lewińskich prosząc o szczęśliwą wieczność.

11:00 Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie w intencji Panu Bogu wiadomej.

12:15 Msza św. w intencji chorych naszej parafii z okazji Światowego Dnia Chorego prosząc o potrzebne łaski, zdrowie i ulgę w cierpieniu.

17:15 Nieszpory

18:00 Do Mił. Boż. za zm. Janinę Wyrwa, rodziców z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

PONIEDZIAŁEK 29. 01. 2024.

7:00 Do Mił. Boż. za zm. Konrada Deja prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:00 W kaplicy: Do Mił. Boż. za zm. Andrzeja prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00 Do Mił. Boż. za zm. tatę Henryka Grobel w r. śmierci, zm. z rodzin Grobel, Karczmarek, Mazur, Zarychta, Szpytman, Kwaśny, zm. sąsiadów, przyjaciół, znajomych i poległych na wojnach prosząc o szczęśliwą wieczność dla nich.

WTOREK 30. 01. 2024.

7:00 I Do Mił. Boż. za zm. rodziców, teściów, dziadków Józefę i Gerharda Larysz w kolejną r. śmierci, brata Henryka, Władysławę i Stefana Podgórskich, szwagierkę Halinę, jej męża Stanisława Kasprzak prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00 Do Mił. Boż. za zm. mamę Jadwigę Przybyła, ojca Pawła, rodziców i teściów Stefanię
i Kazimierza Piskor, zm. z tych rodzin prosząc o szczęśliwą wieczność.

ŚRODA 31. 01. 2024. wspomnienie św. Jana Bosko

7:00 Do Mił. Boż. za zm. Elżbietę Garus, Henryka Garus, Jerzego Garus prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00 Do Mił. Boż. za zm. Konrada Deja, Teresę Kiegel, Elżbietę Wydra, Halinę Kriegel w miesiąc po śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

CZWARTEK 01. 02. 2024.

7:00 Do Mił. Boż. za zm. rodziców tatę Kazimierza Kościan w XXXIV r. śmierci, mamę Annę prosząc o szczęśliwą wieczność.

17:00 Do Mił. Boż. za zm. rodziców Jadwigę i Jana Magiera, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

PIĄTEK 02. 02. 2024. święto Ofiarowania Pańskiego

7:00 Do Mił. Boż. za zm. Zbigniewa Rodka w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:30 Do Mił. Boż. za zm. Adama Jasińskiego prosząc o nagrodę nieba – od syna Mariusza i Marty.

16:30 Do Mił. Boż. za zm. rodziców, braci oraz córkę, zm. pokrewieństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00 Do Mił. Boż. za zm. Kazimierę i Władysława Pałac, mamę Łucję, brata Stanisława Palusińskich prosząc o szczęśliwą wieczność.

SOBOTA 03. 02. 2024.

7:00 Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla ks. Jarosława Buchenfelda w dniu urodzin – od Róż Różańcowych.

17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do Sakramentu Pojednania.

18:00 Do Mił. Boż. za zm. brata Kurta Niedziela w IV r. śmierci, zm. rodziców i dziadków prosząc o szczęśliwą wieczność.

NIEDZIELA 04. 02. 2024. V Niedziela Zwykła

7:00 Do Mił. Boż. za zm. męża Kazimierza Tuchalskiego, syna Adama, ojca Konstantego Jop, zm. dziadków z rodziny Kocur i Jop prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:30 Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za dar życia z prośbą o dalszą opiekę Anioła Stróża dla nowoochrzczonej Magdaleny Gwarek oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

9:45 Suma: Msza św. w intencji parafian i dobrodziejów prosząc o błog. Boże i potrzebne łaski.

11:00 Do Mił. Boż. za ś. p. męża, ojca i dziadka Norberta Hadrian z prośbą, aby dobry Bóg obdarzył go radością nieba.

12:15 Roczne dziecko: Agatka Leonarcik

I W intencji dzieci nowoochrzczonych, ich rodziców i rodziców chrzestnych.

II Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski, zdrowie prosząc o dalszą opiekę, błog. Boże dla Marii Serek z okazji urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

III Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Agaty Piotrowskiej z okazji 90 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

IV Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże zdrowie dla Marianny Ciupka z okazji urodzin.

17:30 Nieszpory Niedzielne

18:00 Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca, dziadka i pradziadka Juliana Górniak (w dniu urodzin), chrześnicę Sandrę Górniak, dziadków Stanisławę i Ignacego Górniak oraz Marię i Stefana Lamprecht prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

PONIEDZIAŁEK 22. 01. 2024.

6:30 Do Mił. Boż. za zm. Andrzeja prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15 Do Mił. Boż. za zm. rodziców Różę i Wilhelma, teściów Ernę i Pawła, Dariusza Tkocz, Jana i Klarę Wojak, Marię i Adolfa Hanke, Gerdę, Jana Krzysztofa Barczyńskich, babcie i dziadków, pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:00 W kaplicy: Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Teresy Puszkiewicz w dniu urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

18:00 Do Mił. Boż. za zm. Jadwigę i Jana Roj, syna, synową i wnuka Piotra prosząc o nagrodę nieba.

WTOREK 23. 01. 2024.

6:30 Do Mił. Boż. za zm. Andrzeja prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15 Do Mił. Boż. za zm. Jana Ośliślok w I r. śmierci, rodziców Eleonorę i Emila, teściów Gertrudę i Emila, szwagra Klausa oraz chrześniaka Tomasza prosząc o nagrodę nieba.

18:00 Do Mił. Boż. za zm. Zofię i Mariana Gołaszewskich prosząc o szczęśliwą wieczność.

ŚRODA 24. 01. 2024. wspomnienie św. Franciszka Salezego

6:30 Do Mił. Boż. za zm. Andrzeja prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15 Do Mił. Boż. za zm. Adama Jasińskiego prosząc o szczęśliwą wieczność – od sąsiadów z ul. Leszczynowa 4.

18:00 Do Mił. Boż. za zm. Łucjana Król w VI r. śmierci, rodziców Agnieszkę i Zygfryda, teściów Marię i Alojzego Gruszczyk, Stefanię Niemiec, Urszulę Król, Henryka Dygant, Jana Babik, zm. z rodzin prosząc o szczęśliwą wieczność.

CZWARTEK 25. 01. 2024. święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

6:30 Do Mił. Boż. za zm. Piotra Płocica w III r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15 Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Pawła Ryczek w dniu urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

17:00 Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Rudolfa Bartoszek w I r. śmierci prosząc o nagrodę nieba.

PIĄTEK 26. 01. 2024. wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa

6:30 Do Mił. Boż. za zm. ojca Bronisława w XV r. śmierci, teściów Adelę i Stanisława, pokrewieństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15 Do Mił. Boż. za zm. Egona Gwosdz w II r. śmierci, wnuczkę Sandrę prosząc o nagrodę nieba.

18:00 Do Mił. Boż. za zm. Władysława Sydoń, wszystkich zm. z rodziny prosząc o nagrodę nieba.

SOBOTA 27. 01. 2024.

6:30 Do Mił. Boż. za zm. Ritę Dola w kolejną r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15 Do Mił. Boż. za zm. Andrzeja prosząc o szczęśliwą wieczność.

17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do Sakramentu Pojednania

18:00 Do Mił. Boż. za zm. rodziców Marię i Eryka Greczel, dziadków Stanek i Greczel, krewnych prosząc o szczęśliwą wieczność.

NIEDZIELA 28. 01. 2024. IV Niedziela Zwykła

7:00 Do Mił. Boż. za zm. Weronikę Pietruszka w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:30 Do Mił. Boż. za zm. Tadeusza Dziury z prośbą o szczęśliwą wieczność – od Bogumiły i Krzysztofa Jaworskich.

9:45 Suma: Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Pawełka Żuk z okazji 8 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

11:00 Do Mił. Boż. za zm. Jana Świderek w XV r. śmierci, Halinę Świderek, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

12:15 I Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Stanisławy Pawełkiewicz z okazji 85 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

II Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Grzegorza Bochenek z okazji 50 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

17:30 Nieszpory

18:00 Do Mił. Boż. za zm. rodziców Michała w 41 r. śmierci, Rozalię, zm. z rodziny prosząc o nagrodę nieba.

 

Wolności 446, 41-806 Zabrze

 

Tel.: (0-32) 271-04-65 wew. 67

Fax: (0-32) 271-04-65 wew. 70

 

sf_zabrze@kuria.gliwice.pl

W niedzielę

700

830

945

1100

1215

1800

 

W tygodniu

630 715 i 1800

 w czwartek 1700

w poniedziałki w kaplicy przy ul. Rolnika

800

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 800 - 1200

Wtorek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Środa: 900 - 1200

Czwartek: 900 - 1200

Piątek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Wydarzenia

Brak wydarzeń